Prechod na navigáciu vodorovná

Špecializovaný softvér pre samosprávu

Tvorba webu obce

Pri tvorbe webu pre obec je nutné brať do úvahy 3 základné kritériá:

  1. Web má byť jednoduchý, prehľadný a rýchly zdroj informácií pre občanov, podnikateľov a turistov.
  2. Web má byť pre všetkých bezbariérový – web má rešpektovať pravidlá pre slabozrakých a nevidiacich,  zobrazovať sa optimálne na každom zariadení – v mobile, počítači aj tablete.
  3. Web musí byť realizovaný v zmysle zákonov SRVýnosu MF SR 55/2014 Z.z. s novelami

 

1. Jednoduchý, prehľadný a rýchly zdroj informácií

Pri tvorbe webového sídla je potrebné vedieť, že má obsahovať povinne zverejňované informácie samosprávy pre občanov:

  1. Oznamy mestského úradu
  2. VZN, správy zo zasadnutí a uznesenia rady, zastupiteľstva a komisií
  3. Všetky kontakty na úrad a inštitúcie, ktoré pod obec spadajú
  4. Informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (novelizovaný zákon 211/2000)

Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok

Informácie k občanom môžete odosielať týmito kanálmi, ktoré sú súčasťou webového sídla:

Súčasne na webovej stránke obce/ mesta by nemali chýbať ani všeobecné informácie zo života regiónu - atraktívne informácie pre obyvateľov, podnikateľov a turistov. V systéme Webyportál túto úlohu plní Sieť mestských portálov Virtualne.sk

2. Bezbariérový, optimalizovaný pre mobilné zariadenia

Bezbariérovosť v zmysle zákona
Tvorba webu obce má byť taká, aby sa dodržala bezbariérovosť webového sídla v zmysle zákona.  Zabezpečuje, aby slabozraký, nevidiaci, nepočujúci alebo užívateľ, ktorý nedokáže používať myš ani klavesnicu, prečítal obsah webového sídla pomocou čítacieho zariadenia tzv. čítačkou.

Pomocnou funkciou pre seniorov, alebo zrakovo znevýhodnených občanov je aj Hlasová služba alebo možnosť zväčšenia písma na stránke.  

Prístupnosť aj na mobilných zariadeniach
Pre optimálne zobrazovanie webového sídla aj v mobile alebo tablete je potrebné realizovať grafiku webu responzívne. Responzívny dizajn prispôsobí web podľa toho, na akom zariadení sa naň užívateľ pozerá.

Ak sa na web pozerá cez mobil, alebo tablet, automaticky sa prispôsobuje malej ploche obrazovky – mení sa rozlíšenie webu, veľkosť obrázkov, rozmiestnenie prvkov, či samotný text. Zabezpečí sa tým jednoduché a pohodlné čítanie obsahu.

3. Tvorba webu obce v zmysle zákonov SR

Systém pre tvorbu webového sídla má byť ošetrený tak, aby pri správnom plnení spĺňal štandardy v zmysle zákonov a novelizovaného výnosu MF SR 55/2014 Z.z.
Musí umožňovať povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Má byť zabezpečené pravidelné zálohovanie dát v zmysle zákona.

Webyportál spĺňa všetky 3 kritériá pre tvorbu webového sídla obce:

  • Pri správnom naplnení slúži ako jednoduchý, prehľadný a rýchly zdroj informácií.
  • Je bezbariérový (blindfriendly) v zmysle zákona pre slabozrakých a nevidiacich.
  • Má responzívny dizajn optimalizovaný pre mobilné zariadenia.

 
ÚvodÚvodná stránka